Kontakt

Masz pytania?

Chcesz porozmawiać?
Zapraszamy do kontaktu

Wołoska 18, 02-675 lok.417  Warsaw / Poland

Siedziba

Wołoska 18, 02-675 lok.417 Warsaw / Poland

+ 48 22 549 30 03

 /

+ 48 22 549 30 05

Zadaj pytanie

Rozumiem, że przysługuje mi prawo do dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Rozumiem, że podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zadania i udzielenia odpowiedzi na pytanie, a w przypadku niepodania danych nie będzie możliwe zadanie pytania i uzyskanie na nie odpowiedzi.

Rozumiem, że:
- podane przez mnie dane mogą podlegać udostępnieniu podmiotom trzecim, świadczącym usługi w zakresie technologii IT. Odbiorcami danych mogą być także instytucje upoważnione z mocy prawa;
- udostępnione dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu;
- administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
- dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do czasu zakończenia procedur dotyczących zadanego pytania przez formularz kontaktowy lub do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z danej akcji marketingowej, której dotyczy pytanie, licznego od momentu kontaktu za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Informujemy, iż formularz zgłoszeniowy obsługiwany jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych.