Contact

Have any questions?

Want to talk?
Write to us!

Niedźwiedzia 2A, 02-737 Warsaw / Poland

Hedquarters

Niedźwiedzia 2A, 02-737 Warsaw / Poland

+ 48 22 549 30 03

 /

+ 48 22 549 30 05

Ask question

Rozumiem, że przysługuje mi prawdo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Rozumiem, że podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zadania i udzielenia odpowiedzi na pytanie, a w przypadku niepodania danych nie będzie możliwe zadanie pytania i uzyskanie na nie odpowiedzi.

Rozumiem, że:
- udostępnione dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa;
- udostępnione dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu;
- administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
- dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do czasu zakończenia procedur dotyczących zadanego pytania przez formularz kontaktowy lub do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z danej akcji marketingowej, której dotyczy pytanie, licznego od momentu kontaktu za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Informujemy, iż formularz zgłoszeniowy obsługiwany jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych.