Aby wziąć udział w loterii należy:

  • dokonać Zakupu Promocyjnego za minimum 200,00 zł ,
  • zachować oryginał Dowodu Zakupu/Dowodów Zakupu,
  • zgłosić się do osoby obsługującej Punkt Obsługi Loterii celem odebrania Biletu
    Loteryjnego oraz zachować oryginał Biletu Loteryjnego
  • dokonać prawidłowego Zgłoszenia do Loterii za pośrednictwem Serwisu Loteryjnego na urządzeniu w Punkcie Obsługi Loterii