Zgłoszenie polega na:

  • wpisaniu w formularzu kodu kreskowego oraz danych do wysyłki
    nagrody,
  • złożeniu oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu, akceptacji polityki prywatności oraz złożeniu oświadczenia o ukończeniu 18 lat,
  • wysłaniu zgłoszenia poprzez dedykowany przycisk.

Z dniem 6 czerwca 2023 r. wejdą w życie zmiany w regulaminie akcji promocyjnej związane z chęcią zaoferowania korzystniejszych warunków uczestnictwa w akcji promocyjnej i polegające wyłącznie na zwiększeniu puli nagród: z 15 000 sztuk do 18 000 sztuk.

Z dniem 23 czerwca 2023 r. wejdą w życie zmiany w regulaminie akcji promocyjnej związane z chęcią zaoferowania korzystniejszych warunków uczestnictwa w akcji promocyjnej i polegające wyłącznie na zwiększeniu puli nagród: z 18 000 sztuk do 20 000 sztuk.