Jak wpłynąć na wzrost udziałów w rynku
i prześcignąć konkurencję?

Trade marketing to szeroko rozumiane działania marketingowe mające na celu wzrost sprzedaży, listing produktu, poprawę jego widoczności i ekspozycji, a także utrzymanie dobrych relacji w kanale dystrybucji między fabryką aż po ostateczne miejsce sprzedaży. Trade marketing noszący również nazwę marketingu B2B lub marketingu handlowego jest często niedocenianym działem marketingu w firmach. To dzięki tym działaniom możemy zbudować duży udział rynkowy i mieć wpływ na konkurencję. Rynek ma swoją pojemność, może wchłonąć określoną liczbę produktów danej kategorii. Dzięki Trade marketing możemy sprawić, aby to właśnie nasze produkty „rozepchnęły się” na rynku i były szerzej dostępne dla finalnego konsumenta.

Jakie działania trade marketingowe możemy zaproponować Twojej marce?

Product Launch Marketing (PLM) to strategia wprowadzenia na rynek/promowania twojego produktu w kanałach B2B

Poprawę ekspozycji produktu w miejscu sprzedaży za pomocą:

  • systemów Shop-in-Shop,
  • materiałów POS,
  • stand’ów,
  • ekspozytorów

Promocje sprzedaży dla hurtowni, sklepów, warsztatów, handlowców, sprzedawców i promotorów poprzez:

  • programy lojalnościowe
  • programy motywacyjne dla handlowców, promotorów, pracowników, dystrybutorów oraz sprzedawców
  • loterie i konkursy z elementami grywalizacji
  • akcje buy&get

Czy warto wspierać marki działaniami trade marketingowymi?

Tak! Wiele projektów, które przeprowadziliśmy dla naszych międzynarodowych klientów, pokazało ogromny potencjał tych działań, jak również większy wpływ na wzrost sprzedaży niż niejedna kampania B2C skierowana do konsumentów. Trade Marketing to duża siła sprzedażowa i relacyjna, na którą często brakuje właściwego budżetu w marketing miksie marek.

Przykłady naszych realizacji