Jak skutecznie wprowadzić produkt na rynek?

Launch produktu, czy marki to nic innego jak całościowy proces, związany z wprowadzeniem na rynek nowości w postaci konkretnego dobra (towaru), usługi lub całej marki.

Ale od czego należy zacząć launch produkty lub marki?

Jest kilka istotnych aspektów, na które trzeba zwrócić uwagę, aby launch produktu, czy marki nie okazał się fiaskiem. Po pierwsze zebranie „twardych” danych, które pozwolą na właściwe opracowanie strategii dalszych działań:

  • określenie grupy docelowej
  • weryfikacja potencjału rynku (czy nowy produkt lub marka znajdzie swoich odbiorców)
  • weryfikacja przewagi rynkowej nad konkurencją (czym się wyróżnić, co podkreślić)
  • ustalenie możliwości dystrybucyjnych, kanałów dotarcia do naszej grupy docelowej
  • wypracowanie pozycjonowania produktu/marki oraz określenie strategii komunikacji

Po drugie wyznaczenie celów, jakie ma realizować przeprowadzony launch/re-launch produktu, czy marki. Czy chodzi o uzupełnienie rynku o brakujący dotychczas wariant? Czy może to kwestia chęci poszerzenia swoich udziałów rynkowych i zyskanie jeszcze większego kawałka ”tortu”?

Efektem powyższych działań jest indywidualnie przygotowana, spersonalizowana strategia, obejmująca takie aspekty jak: kreacja (propozycja wizualna), komunikacja (sugerowane touchpointy), logistyka (gdzie powinniśmy być).

W działaniach stawiamy na stały kontakt z naszymi Klientami na każdym z etapów launchu /re-launchu produktu lub marki, aby uniknąć sytuacji pominięcia drobnych, acz finalnie istotnych elementów, mogących zdecydować o skuteczności całego działania.

Ponadto dysponujemy wiedzą związaną z badaniami wskazanych grup docelowych w formie badań focusowych czy ankietowych, aby uzyskać jak najwięcej informacji od „tych”, do których launch’owany produkt lub marka ma trafić. Od nich zależy sukces naszych działań!

Przeprowadzamy naszych Klientów przez cały ten proces, a efektem jest właściwe dostosowanie działań do sytuacji rynkowej. Wiemy, jak zrobić to skutecznie, efektywnie i efektownie.

Przykłady naszych realizacji