Spieszymy poinformować, że dołączyliśmy do zacnego grona członków SAR Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej. To kolejny krok w poszerzaniu kompetencji i wiedzy agencji, dzięki stałej wymianie informacji pomiędzy innymi agencjami marketingowymi z różnych zakresów i dziedzin.

To także zdecydowanie ważny krok we wspólnym tworzeniu standardów rynkowych, aby marketingowy ekosystem działał jak najlepiej i najskuteczniej, zarówno dla Klientów jak i agencji. To wszystko w przyjemnej, partnerskiej i profesjonalnej atmosferze.

agencja promocyjna