W dniu dzisiejszym zostało w siedzibie Telewizji Polskiej w wirtualnym strudiu S3 przeprowadzone inauguracyjne losowanie Narodowej Loterii Paragonowej. Program na żywo poprowadził reporter TVP Piotr Maślak. Nad losowaniem czuwała wewnętrzna komsji nadzoru loterii w składzie Aleksandra Izraelska, Grzegorz Bonder oraz Pani Notariusz Julia Fersten. Losowanie poprzedziły kilkugodzinne próby. Homologowane i zarejestrowane w Urzędzie Celnym urządzenie do gier wylosowało następujące numery zgłoszeń:

Zgłoszenie zwycięskie AFP821JULTX 
I zgłoszenie rezerwowe A9TEAYIJKER
II zgłoszenie rezerwowe A4Y70MN4L8A 

Komisja nadzoru zatwierdziła wyniki losowania. Gratulujemy zwycięzcom. Zapraszamy do obejrzenia re-transmisji losowania na stronie www.loteriaparagonowa.gov.pl oraz na kolejne losowanie w następny piatek 27.11.2015 r.