W loterii zastosowany został znany i skuteczny mechanizm promocji sprzedaży typu Instant Win. Po wysłaniu swojego zgłoszenia Uczestnik natychmiast dowiaduje się czy wygrał.

W loterii do wygrania co godzinę nagroda w postaci maskotki krowy i 1 litra mleka. Łączna pula nagród wynosi 2208 szt.

Okres przyjmowania zgłoszeń do loterii trwa od 01.07 do 30.09.2016 r. Agencja marketingu zintegrowanego Unique One odpowiedzialna jest za adaptację materiałów POS, obsługę prawną i czuwanie nad przebiegiem loterii wraz z weryfikacją laureatów i wysyłką nagród.

TV Loteria POS Opakowania WWW Secondary Placement