Wydaje auta - loteria GRAAL

87 / 194

Wydanie miało miejsce w salonie MMCars w Warszawie.