Wydaje auta - loteria GRAAL

147 / 254

Wydanie miało miejsce w salonie MMCars w Warszawie.