Wydaje auta - loteria GRAAL

129 / 236

Wydanie miało miejsce w salonie MMCars w Warszawie.