Wydaje auta - loteria GRAAL

118 / 225

Wydanie miało miejsce w salonie MMCars w Warszawie.