Unique One zorganizuje Loterię Paragonową

249 / 288

Parę dni temu otrzymaliśmy informację, iż nasza agencja wygrała przetarg na organizację loterii paragonowej. To dla nas ważny projekt i spełnienie celów postawionych przed spółką Unique One. Cieszymy się, iż to właśnie nasza agencja została wybrana przez Ministerstwo finansów na organizatora tej loterii. Przystępujemy do prac wdrożeniowych nad projektem, aby zdążyć ze startem loterii na jesieni tego roku. Dziękujemy wszystkim osobom, które przyczyniły się do tego sukcesu :)

Celem loterii wchodzącej w skład programu wdrożonego przez Ministerstwo Finansów „Weź paragon” jest uświadomienie konsumentom, że prosząc o paragon przy zakupach wspierają uczciwą konkurencję. Ponadto paragon jest dowodem na to, że usługa jest świadczona legalnie i zostanie od niej odprowadzony podatek VAT. Program „Weź paragon” ma się przyczynić do ograniczenia deficytu sektora finansów publicznych w 2015 roku.

Początek Loterii planowany jest na jesień bieżącego roku. Od tego momentu raz w miesiącu będzie odbywać się losowanie nagrody głównej – samochodu rodzinnego, a dwa razy w miesiącu losowanie nagród dodatkowych – notebooków i tabletów. Łączna pula nagród ma wynieść około 100 tysięcy złotych miesięcznie.

Ministerstwo Finansów zaprosiło Agencję UNIQUE ONE do dialogu technicznego w sprawie zorganizowania i przeprowadzenia loterii paragonowej jeszcze w ubiegłym roku. Warunkiem udziału w dialogu było spełnienie wymogów dotyczących wiedzy i doświadczenia w zakresie przeprowadzania loterii. – Dzięki temu, że spełniliśmy wszystkie kryteria, czyli wykazaliśmy się zorganizowaniem i doświadczeniem w przeprowadzeniu dużych loterii o zasięgu ogólnopolskim, byliśmy stroną dialogu technicznego, a następnie mogliśmy wziąć udział w przetargu, który finalnie wygraliśmy. To dla nas ważny i prestiżowy projekt, dlatego też bardzo się cieszę, że to właśnie Unique One będzie jego organizatorem. Loterii, w której wezmą udział miliony Polaków. – mówi Grzegorz Bonder, General Manager UNIQUE ONE.

Do zadań Agencji należy przygotowanie i organizacja Loterii Paragonowej oraz jej kompleksowa obsługa. W skład działań wchodzi między innymi zaprojektowanie, stworzenie, udostępnienie i utrzymanie dostępnej w internecie strony internetowej Loterii, świadczenie telefonicznej usługi Help-desk oraz zaprojektowanie i wykonanie wirtualnego studia telewizyjnego (zapewnienie pomieszczenia, stworzenie scenariuszy, konspektów i wizualizacji losowania, przeprowadzenie losowań, emisja na żywo, nagranie losowań i symbolicznego wręczania nagród, przygotowanie przebitek symbolicznego wręczania nagród oraz felietonów dołączanych do nagrania losowania). Ponadto UNIQUE ONE razem z partnerem konsorcjum agencją NuOrder Sp. z o.o. będzie odpowiedzialna za zaplanowanie i przeprowadzenie kampanii reklamowej w internecie.

Ministerstwo Finansów postawiło wysokie wymagania przed przyszłym organizatorem narodowej loterii paragonowej, tak aby wyłoniony podmiot stanowił gwarancję pewności i posiadał duże doświadczenie w grach losowych. W przetargu Ministerstwa Finansów wzięło udział dwóch oferentów: Konsorcjum Unique One Sp. z o.o. jako Lider Konsorcjum, NuOrder Sp. z o.o. w roli partnera Konsorcjum oraz Konsorcjum FM PRO Sp. z o.o. - Lider Konsorcjum wraz z Playprint Polska Sp. z o.o. i Grymark Sp. z o.o. – partnerami Konsorcjum.