Omówione zostały kampanie, które pokazują, jak w ciekawy sposób budować zasięg promocji, zdobywać sympatię konsumentów. oraz przede wszystkim – jak niestandardowo łączyć ze sobą różne kanały komunikacji, aby osiągnąć wspólny cel. W tym roku również Unique One brało czynny udział w tym wydarzeniu. General Manager – Grzegorz Bonder jako prelegent omawiał sukces sprzedażowo-marketingowy loterii audioteksowej Loteriada 2014.
Forum Marketingu Zintegrowanego to cykliczna konferencja branżowa, której organizatorem jest Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB.