Twoja historia we właściwym świetle

124 / 266

Okres sprzedaży promocyjnej: 15.02 – 31.07.2018 r.
Okres przyjmowania zgłoszeń do promocji: 15.02 – 15.08.2018 r.
Szczegóły promocji znajdują się na www.canonpromocje.pl/prodslrpromo

Promocja POS WWW + Mobile WWW Mobile