W loterii zastosowany został znany i skuteczny mechanizm promocji sprzedaży typu Instant Win. Po wysłaniu swojego zgłoszenia Uczestnik natychmiast dowiaduje się czy wygrał. W loterii do wygrania jest 1 500 x 100 zł, 100 x 500 zł. Dodatkowo, na koniec wszystkie zgłoszenia biorą udział w losowaniu nagród głównych 5 x 10 000 zł! Okres przyjmowania zgłoszeń do loterii trwa od 01.07 do 30.09.2017 r. Agencja marketingu zintegrowanego Unique One odpowiedzialna jest za organizację i obsługę loterii,  zaprojektowanie strony www.nestle-cereals-lottery.com dla Polski i czterech innych krajów: Czech, Słowacji, Rumunii i Estonii oraz przygotowanie materiałów POS, które także są adaptowane na lokalne języki pozostałych czterech rynków.

TV Loteria Promocja POS Outdoor Opakowania Facebook Portale społecznościowe WWW + Mobile WWW Mobile Secondary Placement