Loteria Visa z okazji Zimowych Igrzysk Olimpijskich

28 / 286

Aby wziąć udział w loterii należy zarejestrować kartę Visa na stronie www.visa.pl. Od tego momentu płatność zarejestrowaną kartą Visa to jeden los w loterii, a płatność internetowa i mobilna to podwójny los w loterii.

Agencja UNIQUE ONE odpowiedzialna jest za organizację i obsługę prawną loterii.


Loteria