Każda kupiona obligacja to szansa na wygranie premii pieniężnej.

Każda obligacja bierze udział w losowaniu premii: 10.000 zł1.000 zł100 zł, lub 10 zł

Wysokość premii:

Ustala się następujące wysokości premii:

  • I stopnia - 10.000 zł;
  • II stopnia - 1.000 zł;
  • III stopnia - 100 zł;
  • IV stopnia - 10 zł.

Oznacza to, że każda obligacja o wartości 100 zł, ma szansę na wygranie premii w wysokości 10.000 zł, 1.000 zł, 100 zł lub 10 zł.

Losowanie obligacji odbyło się w dniu 20 marca 2019 r. Wyniki losowania zostaną umieszczane na stronie www.obligacjeskarbowe.pl najpóźniej w dniu następującym po dniu losowania. 

Zostało rozlosowane 41.107 premii o wartości 1.480.000 zł.