Losowanie obligacji premiowych Skarbu Państwa

78 / 288

Każda kupiona obligacja premiowa POS to szansa na wygranie premii pieniężnej. Każda 10-miesięczna premiowa obligacja Skarbu Państwa brała udział w losowaniu premii: 10.000 zł, 1.000 zł, 100 zł, lub 10 zł Do rozlosowania była pula 62 216 premii o wartości 2.240.000 zł.

Promocja POS