Losowania w Loterii Paragonowej

213 / 288

/ Sercem losowania jest komputer (tak zwane Urządzenie do Gier) homologowany przez jednostkę badającą i zarejestrowany w Urzędzie Celnym.

/ Aby Urządzenie mogło być użyte w Loterii musi przejść określoną prawem procedurę. Pierwszym krokiem jest uzyskanie opinii technicznej (homologacji). Wydać ją może tylko jednostka badająca, która posiada uprawnienia do badań Urządzeń i Automatów do Gier. Celem takiego badania jest potwierdzenie, iż Urządzenie działa w sposób właściwy tj. losowy. Tak, aby zapewnić uczestnikom Loterii uczciwość, przez co rozumie się pełną losowość wyłaniania zwycięzców. W przypadku Narodowej Loterii Paragonowej opinię techniczną wydał Instytut Elektrotechniki w Warszawie. Badanie Urządzenia używanego w Loterii zakończyło się wynikiem pozytywnym a następnie zostało zaplombowane przez Instytut Elektrotechniki. Kolejnym krokiem było zgłoszenie Urządzenia  i zarejestrowanie go przez właściwy terytorialnie dla Organizatora Loterii Urząd Celny. 

/ Losowania samochodów odbywają się na żywo w studio S3 w siedzibie Telewizji Polskiej. Losowania nagród II stopnia (iPad’ów i notebooków) odbywają się tym samym studio i są publikowane na kanale YouTube Loterii w dniu losowania.

/ Nad losowaniem czuwa Komisja Nadzoru Loterii oraz dodatkowo (co nie jest wymagane ustawą) w Loterii Paragonowej przy każdym losowaniu obecny jest Notariusz, który protokołuje je w formie aktu notarialnego. Przewodniczący Komisji posiada wymagane prawem Świadectwo wydane przez właściwego Ministra do spraw finansów publicznych potwierdzające jego uprawnienia do nadzoru całej Loterii, w tym losowań.

/ Na wyniki losowań Loterii wpływ ma tylko i wyłącznie Urządzenie do Gier, które w absolutnie losowy sposób wyłania  zwycięzców. Żadna z osób obsługujących losowanie nie ma wpływu na wyniki Loterii.

/ W Loterii Paragonowej, która jest kampanią społeczną Ministerstwa Finansów  mogą wygrać wszyscy, którzy wezmą w niej udział i spełnią warunki określone w Regulaminie Loterii. Jedynymi osobami regulaminowo wykluczonymi z udziału w Loterii są pracownicy i rodziny Organizatora, firm współpracujących w prowadzeniu Loterii, pracownicy Ministerstwa Finansów i ich rodziny, funkcjonariusze celni pełniący służbę w Ministerstwie Finansów oraz przedsiębiorcy lub ich pracownicy wystawiający paragon fiskalny w zakresie sprzedaży towarów lub usług dokonywanej przez tego przedsiębiorcę.

/ Zapraszamy Wszystkich w najbliższy poniedziałek o godzinie 21:00 do obejrzenia na żywo losowania nagród na antenie TVP 3. 

Z poważaniem,

Przewodniczący Wewnętrznej Komisji Nadzoru Loterii Paragonowej.

Grzegorz Bonder