Karta Milion Warta w Play!

185 / 288

Agencja odpowiedzialna jest za organizację i obsługę loterii, oprogramowanie strony www oraz obsługę infolinii / help-desk’u. 

Infolinia TV Radio Loteria Promocja SMS POS Outdoor Facebook Portale społecznościowe WWW + Mobile WWW Mobile