Nasza działalność koncentruje się przede wszystkim na kompleksowej organizacji różnych form akcji promocyjnych. Wielu naszych dostawców i klientów to międzynarodowe firmy, które z zainteresowaniem przyglądają się naszym postępom w zakresie zrównoważonego rozwoju. Rzeczywiście, udział w programie EcoVadis jest dla nas dobrą okazją do pokazania, że jesteśmy odpowiedzialni w doborze partnerów, zapewniamy zgodność w naszych działaniach i pracujemy na rzecz odpowiedzialnego rozwoju biznesu. Ponadto uczestnictwo w tym programie zwiększa naszą wiarygodność. Komisja oceniała wydajność, oceniając politykę, działania i wyniki firmy, a także wkład zewnętrznych specjalistów i interesariuszy. Firma Unique One Sp. z o.o. One, w ocenie otrzymała srebrny medal, organizator audytu w ramach współpracy posadzi drzewo w naszym imieniu, aby świętować wspaniały wynik, po raz 3 z rzędu.